Convertible Plus 12 Ros

Es pot escollir el color. Es pot fer amb diferents opcions.