Convertible Bi-cama Plus Ros

Es pot escollir el color. Es pot fer amb diferents opcions.